Gizlilik Politikası

Kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunması Tarkett için önemlidir. Bu Gizlilik Politikası ("Gizlilik Politikası") geçerli mevzuata uygun bir şekilde Tarkett'in kişisel bilgilerinizi kullanma şekli hakkında size bilgi sunmaktadır. İşbu belge, Çerezler Politikasıyla birlikte okunmalıdır.

Veri Kontrolü

Data kontrolü sağlayan Tarkett Türkiye, 2.100.000 TL kayıtlı sermayesi ile Kağıthane Vergi Dairesine 824 030 1725 vergi numarası ile kayıtlı anonim şirkettir ve aşağıdaki adreste yer almaktadır:
Leylak Sokak, Murat Is MerkeziB Blok,
Kat: 6, Daire: 23 34387 Mecidiyekoy - Istanbul Turkey
(“Tarkett” olarak anılacaktır).

Harici linkler

Bu Gizlilik Politikası, Tarkett veya Grubunun herhangi bir diğer şirketi tarafından işlenen verilerle ilgilidir.

Tarkett, üçüncü taraflara linklerin Tarkett websitesinde yayınlanmış olması halinde bile üçüncü taraflara vereceğiniz kişisel bilgilerin işlenmesinden sorumlu veya yükümlü değildir.

Tarkett websitesi veya uygulaması üzerinden erişilen Üçüncü taraf websiteleri veya uygulamaları bu Gizlilik Politikasının kapsamında değildir.

Veri toplama ve kullanım

Bu Gizlilik Politikası, websiteleri, sosyal medya, müşterilerle temas ve etkinlikler (ticaret fuarları vs.) gibi çeşitli kanallardan toplanabilecek kişisel veriler dahil çevrimiçi ve çevrimdışı toplanan verileri kapsamaktadır. Bir yöntem (websitesi) ile toplanan kişisel veriler ile başka bir yöntem (ticaret fuarları; müşteri toplantısı) ile toplanan verileri birleştiriyoruz.

Tarkett, websitesi veya başka araçlar üzerinden sağladığınız, adınız, soyadınız, adresleriniz, e-posta adresleriniz, telefon numaranız ve profesyonel bir görevde çalışmanız halinde şirket adınız ve şirketteki göreviniz gibi bilgileri toplamakta ve işlemektedir.

Kişisel bilgiler talep edildiğinde, böyle verilerin zorunlu veya opsiyonel niteliği * sembolü ile size bildirilecektir.

Tarkett, aşağıdaki herhangi bir amaçla kişisel bilgilerinizi işleyebilir (amaç, duruma göre farklılık gösterebilir):

  • Müşteri desteği için: Tarkett, başta talebinize yanıt vermek için müşteri desteğine sağladığınız kişisel verilerinizi işler.
  • Yarışmalar ve diğer promosyonlar için: Onayınız ile (gerektiğinde), Tarkett, ilgilendiğinizi düşündüğümüz ürün ve hizmetler hakkında e-posta, sms, telefon veya posta ile size ulaşmak için kişisel verilerinizi işleyebilir (pazarlama materyalleri; promosyonlar; vs.)
  • İstatistik analiz için: Tarkett, istatistik analizi yapmak için kişisel verilerinizi işleyebilir (pazarlama analizi, kampanyalarımızın etkinliğinin değerlendirilmesi vs.)
  • Tarkett sistemleri, platformları, güvenli websiteleri veya uygulamalarının güvenliği ve erişimiyle ilgili olarak idari amaçlarla,
  • Herhangi bir diğer meşru iş amaçlarıyla.

Kişisel verilerinizin ifşa/transfer edilmesi

Tarkett, Tarkett Gruptaki herhangi bir kuruluş ve gerektiğinde yukarıda belirtilen amaçlarla Tarkett adına kişisel verilerinizi işleyecek Avrupa Ekonomik Alanı ("EEA") içindeki veya dışındaki Tarkett alt yüklenicilerine kişisel verilerinizi ifşa edebilir. Tarkett, kişisel verilerinizi herhangi bir diğer tarafa satmayacak, kiralamayacak veya ifşa etmeyecektir.

Tarkett, herhangi bir geçerli kanun veya yönetmelik ile talep edilmesi halinde veya bir yargı ve idari mercinin herhangi bir talebine yanıt vermek için kişisel verilerinizi ifşa etmek zorunda kalabilir.

Toplanan kişisel verilerin güvenliği

Tarkett, kişisel verilerinizi koruma amacına bağlıdır ve kişisel verilerinizin uygunsuz veya kaza eseri ifşa edilmesi, kullanılması, erişilmesi, kaybolması, değiştirilmesi veya zarar verilmesinin önüne geçmek için uygun teknik ve örgütsel tedbirler almaktadır.

Tarkett, endüstri standartlarında güvenli veri sistemlerine sahiptir. Kişisel verilerinize sadece yukarıda tanımlanan amaçlardan biri için belirli bir görevi yerine getirmek amacıyla kişisel verilerinize erişime ihtiyaç duyan Tarkett veya alt yüklenici personeli erişecektir. Ayrıca, tüm Tarkett ve alt yüklenici personeli bir gizlilik sözleşmesine bağlıdır.

Kişisel verilerin, EEA dışındaki bir ülkeye transfer edilmesi halinde, kişisel verileri koruma ve güvenlik önemleri aşağıdaki gibi uygulanmaktadır:

  • Avrupa Komisyonuna göre kişisel verilerin korunmasında yeterli bir seviye sunan bir ülkedeki bir alt yüklenici veya herhangi bir Tarkett kuruluşuna kişisel verilerinizin transferi.
  • Avrupa Komisyonunun standart sözleşme maddeleri kapsamında kişisel verilerinizin bir transferi.

Saklama Süresi

Tarkett, kişisel verilerinizi toplama amacını yerine getirmek için gerekli olduğu sürece, geçerli kanunlarla sağlanan limitler dahilinde ve başta muhasebe gereklilikleri olmak üzere yasal ve hukuki gerekliliklere uygun bir şekilde saklayacaktır.

Kişisel bilgilerinize erişim

Geçerli kanunda belirtildiği üzere, verigizliligi[@]tarkett.com adresine e-posta göndererek verilerinize erişim, düzeltme, silinme veya yasal gerekçelerle verilerinizin işlenmesine itiraz etme hakkına sahipsiniz:
Tarkett Aspen
Zemin Kaplamalari Tic. A.S.
Leylak Sokak, Murat Is Merkezi
B Blok, Kat: 6, Daire: 23
34387 Mecidiyekoy - Istanbul
Turkey
(“Tarkett” olarak anılacaktır)

Geçerli kanunda belirtildiği üzere, talebiniz, imzanızın bulunduğu geçerli bir kimlik belgesi ile sunulmalıdır. Belgede, size geri dönüş sağlanacak adres bilgilerinin de bulunması gerekmektedir.